СМЈЕР – ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА (ОМП) 2018/19

РАСПОРЕД ОРЖАВАЊА НАСТАВЕ   2018/19. академска година

МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО-ТЕОРИЈСКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (МПТСП)

СМЈЕР: ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА (ОМП)

ОМП 1. ГОДИНА

ОМП 2. ГОДИНА

ОМП 3. ГОДИНА

ОМП 4. ГОДИНА