СМЈЕР – ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА (ОМП)

РАСПОРЕД ОРЖАВАЊА НАСТАВЕ   2017/18. академска година

МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО-ТЕОРИЈСКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (МПТСП)

СМЈЕР: ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА (ОМП)

ОМП I ГОДИНА

ОМП II ГОДИНА 

ОМП III ГОДИНА 

ОМП IV ГОДИНА