СМЈЕР – ЦРКВЕНА МУЗИКА И ПОЈАЊЕ (ЦМиП) 2019/20.г.

РАСПОРЕД ОРЖАВАЊА НАСТАВЕ   2019/20. академска година

МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО-ТЕОРИЈСКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (МПТСП)

СМЈЕР – ЦРКВЕНА МУЗИКА И ПОЈАЊЕ (ЦМиП)

ЦМиП II година

ЦМиП III година

ЦМиП  IV година

МАСТЕР MПTСП