Извјештај комисије за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужa научна/умјетничка област умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), Клавир -главни предмет

Извјештај комисије