ИНФОРМАТОР ЗА УПИС СТУДЕНАТА У НОВУ 2020/21. АКАДЕМСКУ ГОДИНУ

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УПИС СТУДЕНАТА НА МУЗИЧКУ АКАДЕМИЈУ  НАЛАЗЕ СЕ У НОВОМ ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР 2020/ 2021 

ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ПРВИ УПИСНИ РОК:

  • ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА: 10. јуни 2020. године
  • ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА:  од 22. до 26. јуна 2020. 
  • КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ: 1. и 2. јули 2020. 

ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК:

  • ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА: 19.08.2020. 
  • ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА: Од 31.08. – 04.09.2020.
  • КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ: 07.09.2020. год.