СМЈЕР – ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА (ОМП) 2021/22. година

РАСПОРЕД ОРЖАВАЊА НАСТАВЕ   2021/22. академска година

МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО-ТЕОРИЈСКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (МПТСП)

СМЈЕР: ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА (ОМП)

ОМП –  I – ГОДИНА 

ОМП –  II ГОДИНА 

ОМП –  III ГОДИНА 

ОМП –  IV  ГОДИНА