СМЈЕР – ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА (ОМП) И КОМПОЗИЦИЈА 2022/23. година

РАСПОРЕД ОРЖАВАЊА НАСТАВЕ   2022/23. академска година

МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО-ТЕОРИЈСКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (МПТСП)

СМЈЕР: ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА (ОМП) И КОМПОЗИЦИЈА

ОМП – I  ГОДИНА

ОМП – II  ГОДИНА 

ОМП –  III ГОДИНА

ОМП –  IV  ГОДИНА