SEMINAR IZ SOLFEĐA NA MUZIČKOJ AKADEMIJI UIS/ 15 i 16. MART 2019.

Zbog velikog interesovanja kolega iz osnovnih i srednjih muzičkih škola, 
ROK ZA PRIJAVU JE PRODUŽEN DO 10. MARTA 2019. GODINE.

POZIV ZA SEMINAR

PRIJAVNI OBRAZAC

SEMINAR/ TEME PREDAVAČA

INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA SMJEŠTAJA U ISTOČNOM SARAJEVU