Izvještaj komisije za izbor u akademsko zvanje redovnog ili vanrednog profesora, uža naučna/umjetnička oblast umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), za grupu predmeta klavir – obavezni predmet

IZVJEŠTAJ/  klavir – obavezni predmet