Izvještaj komisije za izbor u akademsko zvanje redovnog ili vanrednog profesora, uža naučna/umjetnička oblast umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), teorijsko-umjetnička grupa predmeta

IZVJEŠTAJ