Мр Ивана Церовић, виши асистент

Ивана Церовић (27. 07. 1984. Никшић, Црна Гора), музички теоретичар, музички педагог. Дипломирала је на Одсјеку за општу музичку педагогију Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву (2008) и магистрирала (2013) под менторством мр доц Миланке Kомадине.
Музичком педагогијом се бави од 2008. године. Запослена је на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву у звању вишег асистента на предметима Хармонија са хармонском анализом и Анализа музичког дјела.
Теоријске радове излагала је на 1. Међународној научно-стручној конференцији М-инистар (Источно Сарајево, 2013) и симпозијуму Војин Kомадина: 20 година од смрти (Сарајево, 2017). Њени радови су објављени у часопису Артефацт (бр. 1, Ниш, 2015) и у часопису за музичку културу Музика (бр. 1, Сарајево, 2017).
Kоаутор је књиге Kаталог легата Властимира Перичића  (Источно Сарајево, Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву, 2017).
Извођачку дјелатност остварује као члан вокално-инструменталног ансамбла Ихос из Источног Сарајева, чији је умјетнички руководилац мр Валентина Дутина, ред.проф.