Decanate

Dean: mr Dražan Kosorić, vandredni profesor
Email: info@muzickaakademija.net
Phone: 057/342-125

 

 

 

Prodekan za nastavu: mr Snježana Đukić-Čamur, docent
Email: prodekan-nastava@muzickaakademija.net

 

 

 

 

 

Prodekan za umjetnički i naučno-istraživački rad: mr Biljana Štaka, vanredni profesor
Email: prodekan-umjetnost@muzickaakademija.net
Phone: 066/917-880

 

 

Secretary of the Academy: Gordana Milanović

 

 

 

 

 

 

Student prodekan: Đorđe Manojlović, student 2. godine Smjera za OMP