2022.5.19. Andrea Cantu, PROGRAM, bez slike, KORIGOVANO_Page_2