Izvještaj komisije za izbor u zvanje asistenta

Izvještaj komisije za izbor u zvanje asistenta po konkursu objavLjenom u dnevnom listu „Glas Srpske“ 18.01.2017.
Uža naučna/umjetnička oblast: Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) i užu oblast obrazovanja Muzička interpretacija (predmet: Violina).

Izvještaj