Osnovni podaci o biblioteci

Biblioteka Muzičke akademije namijenjena je potrebama izvođenja i unapređenja nastavnog i umjetničkog rada Akademije. Biblioteku mogu koriste studenti, nastavnici, saradnici i svi zaposleni na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Biblioteka nije otvorena za širu javnost, ali je svakako uvijek moguće dobiti informacije koje eventualno potražuju muzikolozi, kompozitori, profesori, izvođači, studenti ili đaci koji imaju potrebu za tako specifičnom bibliotečkom građom.

Različite vrste bibliotečkih jedinica čine bibliotečki fond Muzičke akademije raznovrsnim u odnosu na oblastu Muzike i srodnih grana koje većim dijelom i pokriva. Tako biblioteka posjeduje udžbenike, praktikume, priručnike, zbirke primjera, monografije, muzičke časopise, veliki broj štampanih muzikalija, referensnu zbirku,  kao i nosače zvuka različitih formata.

U Biblioteci su arhivirani i diplomski (295 jedinica), master i magistarski radovi (49 jedinica), koji se mogu koristiti u čitaonici.

Posebna zbirka koja se nalazi u posjedu biblioteke Muzičke akademije jeste Legat Vlastimira Peričića u kome se mogu pronaći različte publikacije iz svih oblasti muzike, štampane muzikalije, rječnici, lični dokumenti, rukopisi, ali i publikacije iz drugih oblasti ljudskog znanja. Zbirka legata uglednog profesora Vlastimira Peričića ima publikovan Katalog koji se može pogledati u biblioteci, a sadrži 796 bibliotečkih jedinica.

U okviru serijskih publikacija/časopisa nalazi se 80 naslova, odnosno 339 godišta, a u 1025 sveski. Jedan dio publikacija iz pobrajanih svezaka spada u staru i rijetku knjigu (građu).

Fonoteka Muzičke akademije broji 1200 primjeraka koji se sistematizovani i kataloški popisani, te se mogu koristiti u biblioteci, odnosno slušaonici iste.

Najveći dio fonda čine štampane muzikalije i to njih 4723 bibliotečke jedinice.

Biblioteka Muzičke akademije otvorena je 5 dana sedmično (ponedeljak-petak) od 7:00 do 15:00 časova, a za korisnike od 8:00 do 14:30 časova.

Bibliotekom rukovodi mr Snježana Galinac, bibliotekar – te za sve dodatne informacije možete je kontaktirati na sljedeće imejl adrese:  biblioteka@mak.ues.rs.ba  ili snjezanagalinac@gmail.com