Dekanat

 

Dekan: mr Maja Žuža, doc.
E-mail: dekan@mak.ues.rs.ba
maja.zuza@mak.ues.rs.ba
Telefon: +38757/342-125 ; 
065/572-624

 

Prodekan za nastavu:
mr Biljana Štaka, vanr. prof.
Email: prodekan.nastava@mak.ues.rs.ba
               biljana.staka@mak.ues.rs.ba
      Telefon: 066/917-880

 

Prodekan za umjetnički i naučno-istraživački rad
Marko Stojanović, ma, doc.
E-mail: prodekan.umjetnost@mak.ues.rs.ba
                marko.stojanovic@mak.ues.rs.ba
                Telefon: +387 57/342-125
                                  +387 66/536-020