Nastavnici i saradnici

U 2019/20. akademskoj godini na Muzičkoj akademiji su angažovani:

  • Nastavnici u redovnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom

1. mr Dražan KOSORIĆ, vanredni profesor 
2. mr Sanja STIJAČIĆ, redovni profesor
3. mr Danijela GAZDIĆ, redovni profesor
4. Ljubo BOŽOVIĆ, redovni profesor
5. mr Zoran JANČIĆ, redovni profesor
6. mr Rade RADOVIĆ, redovni profesor
7. mr Valentina DUTINA, redovni profesor
8. mr Sanja OSTIĆ, redovni profesor
9. dr Vladimir MARKOVIĆ, redovni profesor
10. mr Sandra IVANOVIĆ, redovni profesor
11. Milorad JOVANOVIĆ,ma, redovni profesor
12. mr Nevena ĆEKLIĆ, redovni profesor
13. mr Biljana ŠTAKA, vanredni profesor  (prodekan za nastavu)
14. mr Vojislav IVANOVIĆ, redovni profesor
15. dr Predrag ĐOKOVIĆ, redovni profesor
16. mr Snježana ĐUKIĆ-ČAMUR, vanr.prof.
17. mr Klaudija KRKOTIĆ, vanr.prof.
18. mr Dušan ERAK, vanr.prof.
19. dr Miradet ZULIĆ, vanredni profesor
20. mr Maja ŽUŽA, vanr.prof., (dekan Muzičke akademije)
21. mr Maja ĐOGO, vanredni profesor
22. mr Slađana KOVAČ, vanredni profesor
23. mr Bartolomej STANKOVIĆ, vanredni profesor
24. dr Radovan Radić, docent

25. Marko STOJANOVIĆ,ma, docent (prodekan za umjetnički i naučno – istraživački rad)
26. mr Ivana CEROVIĆ, docent
27. Peđa HART, ma, docent

  • Saradnici  u redovnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom

28. Aleksandra IVANOVIĆ, ma, viši asistent
29. Leonora BAJRAMOSKI, ma, viši asistent

Honorarno angažovani nastavnici i saradnici:

1. dr Emina SMOLOVIĆ, red. prof.
2. mr Jovan BOGOSAVLjEVIĆ, red. prof.
3. mr Vladimir BLAGOJEVIĆ, vanr. prof.
4. mr Rita Kinka, red. prof.
5. mr Julijana ŠULOVIĆ, vanr. prof.
6. dr. Biljana MANDIĆ, red. prof.
7. mr Zoran KOMADINA, red. prof.
8. dr Katja PUPOVAC, docent
9. mr Uroš STEPANOVIĆ , vanr. prof.
1o. mr Sonja RADOJKOVIĆ, viši stručni saradnik
11. dr Željka MILANOVIĆ, red. prof.
12. dr um. Dejan BOŽIĆ, red.prof.