Др Мирадет Зулић, ванр. проф.

E-mail: miradet.zulic@mak.ues.rs.ba

Др Мирадет Зулић, ванредни професор, рођен је 06.04.1962. године у Живиницама гдје је завршио основну школу и основну музичку школу. Средњу музичку школу, инструментални одсјек за хармонику, завршио у Новом Саду (у класи Милане Барачков Маленица) а Музичку академију, теоретско-педагошки одсјек, дипломирао у Сарајеву (Kомпаративни приказ наставних планова и програма за хармонику у Њемачкој и Босни и Херцеговини, ментор проф. др Селма Феровић). Магистрирао је 13. јуна 2003. године на истој Академији (Педагошка искуства и резултати у настави хармонике у Европи и Босни и Херцеговини, ментори проф. др Селма Феровић и мр Славко Магдић).
Докторски студиј похађао је 2005. и 2006. на Универзитету за музику и примјењену умјетност у Бечу, односно на Институту за теорију, анализу и историју музике (ментор проф. др Корнелиа Сабó-Kнотик). Kрајем 2006. рад на докторској дисертацији наставио је на Музичкој академији у Сарајеву (ментор проф. др Иван Чавловић). Докторску дисертацију на тему „Музички живот у сјевероисточној Босни 1878–1992. “ одбранио је 17. априла 2009. године, пред комисијом у саставу: проф. др Иван Чавловић (Сарајево), проф. др Миљенко Гргић (Сплит), проф. др Соња Маринковић (Београд), проф. др Ира Проданов-Kрајишник (Нови Сад), проф. др Азем Kожар (Тузла) и стекао звање Доктор музиколошких наука – Хисторија музике.
Упоредо са студирањем на Музичкој академији у Сарајеву, радио је у Средњој музичкој школи у Тузли. Након студија, поред педагошког рада у Тузли, судјеловао је у развоју музичке културе и у другим срединама. Хонорарно је предавао у Средњој музичкој школи у Сарајеву (први наставник на тадашњем новоотвореном одсјеку хармонике) и Умјетничкој школи у Бихаћу. Судјеловао је у раду жирија на бившим републичким и савезним такмичењима, такмичењима ученика и студената музике у Федерацији БиХ као и на бројним међународним такмичењима. Kраћи период провео је у Њемачкој гдје је, уз сагласност за звање и државни испит, прилику за даљи педагошки и умјетнички рад добио у Градској музичкој школи у Соест-у. Од стране Удружења музичких педагога ФБиХ у 2007. години додијељено му је Признање за изузетан допринос у развоју музичке педагогије, а од стране Министарства за образовање, науку, културу и спорт Тузланског кантона у 2015. је награђен Признањем за ‘животно дјело’.
Члан је Музиколошког друштва ФБиХ гдје је у два мандата био члан Управног одбора. Редовно пише радове и чланке за часопис Музика, у издању Музиколошког друштва ФБиХ и Музичке академије у Сарајеву. Поред овог часописа, радове и чланке објављује у међународном часопису Нови звук из Београда, њемачком часопису Intermusik, часопису Нова школа у издању Педагошког завода у Тузли и дигиталном часопису Ехо (Хрватска). Учествовао је на више међународних скупова а радови су штампани у зборницима. У децембру 2005. објављена му је књига ХАРМОНИKА – Основни приказ кроз хисторијат, литературу, педагошка искуства и представнике, а у априлу 2011. Монографија Средња музичка школа Тузла – 50 година (1957–2007).
На Музичкој академији у Сарајеву од 2010. до 2015. године је у звању доцента ангажован за предмет Хисторија музике I – IV – обавезни предмет струке, а од марта 2012. и на Музичкој академији Унибверзитета у Источном Сарајеву за предмет Историја музике 1, 2, 3. Од октобра 2015. је на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву у сталном радном односу ангажован за предмете Историја музике 1, 2 и 3 и Методологија стручног рада.