Методички уџбеници и приручници

Смоловић, Емина. (2012).

Принципи и развој методике наставе виолине у Русији. Источно Сарајево: Музичка академија. ISBN 978-99955-634-2-4 COBISS.RS-ID 3404824

Radičeva, Dorina. (2008).

Uvod u metodiku nastave solfeđa. II izdanje. Novi Sad : Akademija umetnosti ; Istočno Sarajevo: Muzička akademija. ISBN 978-86-908877-3-6 COBISS.RS-ID 231951623