Деканат

 

Декан:
мр Маја Жужа, ванр.проф.
Е-mail:  dekan@mak.ues.rs.ba
                 maja.zuza@mak.ues.rs.ba
Телефон: +387 57 342 125
                     +387 65 572 624

 

Продекан за наставу:
мр Биљана Штака, ванр. проф.
Е-mail: prodekan.nastava@mak.ues.rs.ba
biljana.staka@mak.ues.rs.ba

Телефон: +387 57 342 125
                     +387 66 917 880

 

Продекан за умјетнички и научно-истраживачки рад
Марко Стојановић, ма, доц.
Е-mail: prodekan.umjetnost@mak.ues.rs.ba
                marko.stojanovic@mak.ues.rs.ba
Телефон: +387 57 342 125
                     +387 66 536 020