Стручне службе

       Административно-техничко особље:

  1. Гордана Милановић – секретар 
  2. Наташа Маунага – виши стручни сарадник за финансијско-рачуноводствене послове finansije@mak.ues.rs.ba
  3. Вања Ристовић – технички секретар, info@mak.ues.rs.ba
  4. мр Сњежана Галинац –библиотекар biblioteka@mak.ues.rs.ba
  5. Нада Сокнић – референт студентске службе studentska.sluzba@mak.ues.rs.ba
  6. Босиљка Симић – спремачица
  7. Слађана Сикираш –спремачица
  8. Милена Драшковић – спремачица