Легат Властимира Перичића

 

Mijanović, Aleksandra i Ivana Cerović. (2017).

Katalog legata Vlastimira Peričića na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Istočno Sarajevo : Muzička akademija.ISBN 978-99955-634-7-9 COBISS.RS-ID 6880536