О Музичкој академији УИС

Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 1994–2009. 15 година постојања.

(2010). [приредили Валентина Цвијетић, Сандра Ивановић, Зоран Ракић ; превод на енглески Дарко Ковачевић]. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. ISBN 978-99955-634-0-0 COBISS.RS-ID 926232

Бошњак, Бранка. (2005).

Десет година Музичке академије у Српском Сарајеву, 1994–2004. Српско Сарајево: Музичка академија. COBISS.RS-ID 512006586