Зборници радова научних скупова

Ђоковић, Предраг и др. (2022).

Савремено и традиционално у музичком стваралаштву. 3 : зборник радова са научног скупа одржаног 9-11. децембра 2021. године. Научни скуп „Савремено и традиционално у музичком стваралаштву“. Источно Сарајево : Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. ISBN 978-99976-902-6-5 COBISS.RS-ID – 136885249

 

Књига сажетака III научног скупа Савремено и традиционално у музичком стваралаштву (2021)

 

Зулић, Мирадет (уред). (2021).

Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. ISBN 978-99976-902-4-1 COBISS.RS-ID 134086145 

Линк – зборник!

 

 

Књига сажетака II научног скупа Савремено и традиционално у музичком стваралаштву (2020)

 

Мирадет Зулић (уред). (2020).

Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. ISBN 978-99976-902-1-0 COBISS.RS-ID 129609985

Линк – зборник!

 

Књига сажетака I научног скупа Савремено и традиционално у музичком стваралаштву (2019)

 

Међународна научно-стручна конференција „M-INISTAR“.

Зборник радова [Електронски извор]  Collection of Papers. (2015). Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. ISBN 978-99955-634-6-2 COBISS.RS-ID 5124632

Зборник радова M-INISTAR – линк (PDF)!

Књига сажетака M-INISTAR – линк (PDF)!