Смјер за гитару

ISTORIJA GITARE/  Zbornik radova studenata gitare nastao tokom mjeseci covid-izolacije.

/Zbornik sadrži preko 220 strana sa kolor fotografijama o životu i radu istaknutih graditelja, izvođača i kompozitora klasične gitare kao i pregled značajnih kompozicija u raznim klasičnim formama sa posebnim akcentom na životopise italijanskih i španskih autora (kao posebno priznanje narodima koji su pretrpjeli možda najteže posljedice pandemije).
Nadamo se da će ovaj  Zbornik  poslužiti, kako studentima, tako i svima koji vole gitaru.