О Академији

Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву

Ул. Вука Караџића 30  71123 Источно Сарајево

тел/факс:  +387(0) 57 342 -125

студентска служба: +387 (0)57 340- 042

www.mak.ues.rs.ba

info@mak.ues.rs.ba