Хармоника

Газдић, Д. (2014).

Концертни репертоар за камерну музику [Штампана музикалија]. I = The Concert Repertoire for Chamber Music. I.  Источно Сарајево: Музичка академија, ISMN – ISMN 979-0-802211-00-1 COBISS.RS-ID 4089880

Ракић, Зоран. (2010).

Концертни репертоар за хармонику. III део. Compositions for Accordion. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву.

Ракић, Зоран. (2010).

Концертни репертоар за хармонику. II део. Compositions for Accordion. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву.

Ракић, Зоран. (2008).

Концертни репертоар за хармонику. I део. Compositions for Accordion. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву.

Ракић, Зоран. (2007).

Композиције за хармонику. Compositions for Accordion. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву.

Радовић, Раде. (2002).

В. А. Золотарјов. Осврт на дјела за хармонику. Српско Сарајево. Музичка академија. ISBN 86-903201-0-5. COBISS.RS-ID 181681927

Ракић, Зоран. (2001).

Хармоника [Штампана музикалија] : албум за младе = Accordion : the album for the young. Српско Сарајево : Зоран Ракић : Музичка академија.  ISBN 86-902179-2-4 COBISS.RS-ID 171539719

Ракић, Зоран. (2000).

Хармоника на концертној сцени [Штампана музикалија]. Српско Сарајево : : Музичка академија. ISBN 86-902179-1-6 COBISS.RS-ID 167600647