Смјер за виолину/виолу

Промотивни видео / проф. Јулијана Шуловић

Дражан Kосорић: „Трио“
Леонора Бајрамоски, виолина
Владимир Марковић, виолина
Јулијана Шуловић, клавир