Основни подаци о библиотеци

Библиотека Музичке академије намијењена је потребама извођења и унапређења наставног и умјетничког рада Академије. Библиотеку могу користе студенти, наставници, сарадници и сви запослени на Универзитету у Источном Сарајеву. Библиотека није отворена за ширу јавност, али је свакако увијек могуће добити информације које евентуално потражују музиколози, композитори, професори, извођачи, студенти или ђаци који имају потребу за тако специфичном библиотечком грађом.

Различите врсте библиотечких јединица чине библиотечки фонд Музичке академије разноврсним у односу на областу Музике и сродних грана које већим дијелом и покрива. Тако библиотека посједује уџбенике, практикуме, приручнике, збирке примјера, монографије, музичке часописе, велики број штампаних музикалија, референсну збирку,  као и носаче звука различитих формата.

У Библиотеци су архивирани и дипломски (295 јединица), мастер и магистарски радови (49 јединица), који се могу користити у читаоници.

Посебна збирка која се налази у посједу библиотеке Музичке академије јесте Легат Властимира Перичића у коме се могу пронаћи различте публикације из свих области музике, штампане музикалије, рјечници, лични документи, рукописи, али и публикације из других области људског знања. Збирка легата угледног професора Властимира Перичића има публикован Каталог који се може погледати у библиотеци, a садржи 796 библиотечких јединица.

У оквиру серијских публикација/часописа налази се 80 наслова, односно 339 годишта, а у 1025 свески. Један дио публикација из побрајаних свезака спада у стару и ријетку књигу (грађу).

Фонотека Музичке академије броји 1200 примјерака који се систематизовани и каталошки пописани, те се могу користити у библиотеци, односно слушаоници исте.

Највећи дио фонда чине штампане музикалије и то њих 4723 библиотечке јединице.

Библиотека Музичке академије отворена је 5 дана седмично (понедељак-петак) од 7:00 до 15:00 часова, а за кориснике од 8:00 до 14:30 часова.

Библиотеком руководи мр Сњежана Галинац, библиотекар – те за све додатне информације можете је контактирати на сљедеће имејл адресе:  biblioteka@mak.ues.rs.ba  или snjezanagalinac@gmail.com