Смјер за црквену музику и појање

Георгиј Свиридов – Свјатиј Боже
Компакт – диск „Догматик“,
Камерни хор Музичке академије у Источном Сарајеву,
диригент Раде Радовић

Душан Радић – Гунгулице
Компакт – диск „Догматик“,
Камерни хор Музичке академије у Источном Сарајеву,
диригент Раде Радовић

Katavasije