Мр Ивана Церовић, доцент

E-mail: ivana.cerovic@mak.ues.rs.ba

             Ивана (Љубо) Церовић (1984. Никшић), основне студије завршила је 2008. године, а послиједипломске студије 2013.  године на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, на Oдсјеку за Општу музичку педагогију.
Педагошко искуство стиче у периоду од 2008−2013, радећи у ЈУ ОШ „Свети Сава“ Источно Ново Сарајево (2008−2009) и ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“ Источна Илиџа (2009−2013), а од 2013. године ангажована је на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву као сарадник (асистент 2013−2017; виши асистент 2017−2022) на предметима Хармонија са хармонском анализом и Анализа музичког дјела.
Магистарски рад Карактеристике музичког језика у хорском опусу Војина Комадине, урађен под менторством мр Миланке Комадине, доц., усмјерио је њену научну дјелатност у правцу истраживања још увијек недовољно сагледаног композиторског опуса Војина Комадине, чије је стваралаштво централна област у њеном досадашњем истраживачком раду. Низ ауторских и коауторских радова објављених у различитим часописима и зборницима доприносe расвјетљавању обимног опуса и музичке поетике Војина Комадине.
Другу област истраживања представљају изазови наставног процеса у педагошком раду са студентима Музичке академије, из чега је  проистекла студија Аналитички приказ музичког дјела кроз призму и интеракцију различитих музичких динамика (Валентина Дутина, Ивана Церовић, Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија, 2018), помоћни уџбеник на предметима Анализа музичког дјела и Хармонија са хармонском анализом. Такође, коауторка је и монографске публикације Каталог легата Властимира Перичића на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву (Александра Мијановић, Ивана Церовић, Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија, 2017).
Члан је Камерног хора Смјера за црквену музику и појање Универзитета у Источном Сарајеву у периоду од 2006−2013, у чијем саставу је учествовала на многобројним фестивалима, такмичењима и концертима, како на домаћој сцени, тако и у иностранству. Интензивна сарадња са Камерним хором и диригентом мр Радом Радовићем, ред.проф. настављена је 2019. године, оснивањем Удружења Камерни хор Источно Сарајево, чији је Ивана Церовић предсједник. Удружење је реализовало неколико значајних пројеката (Први фестивал дјечије хорске музике Арабеске, Источно Сарајево 2019, Обиљежавање двадесетогодишњице Камерног хора Смјера за црквену музику и појање, Источно Сарајево и Сарајево, 21−23. мај 2021, Платформа Војина Комадина 2021. и 2022), а од 2021. године регистрована је и издавачка дјелатност. Главни и одговорни уредник издавачке дјелатности Удружења је Ивана Церовић, и до сада су објављене двије значајне публикације: нотна збирка Вокална камерна музика Војина Комадине (приређивач мр Сњежана Ђукић-Чамур, 2021) и монографија Двадесет година Камерног хора Смјера за црквену музику и појање Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву (аутор мр Раде Радовић, 2021).
Умјетничку активност Ивана Церовић остварује као члан вокално-инструменталног ансамбла Ихос (2013−2017), и као члан вокалног ансамбла Русалке (2012−) чији је умјетнички руководилац мр Валентина Дутина, ред.проф. У саставу вокалне групе Русалке објављен је компакт диск Валентина Дутина: Бијела вила граде обиграла, вокални ансамбл Русалке, Асоцијација за промоцију музике Арпеђо, Источно Сарајево, 2021.
Као члан различитих ансамбала али и самостални истраживач, Ивана Церовић је научну и умјетничку сарадњу успоставила са културним и образовним институцијама у нашој земљи и региону. Члан је и неколико удружења академске музичке оријентације у нашој земљи.