Мр Сандра Ивановић, ред. проф.

E-mail: sandra.ivanovic@ues.rs.ba

Мр Сандра Ивановић, ред. проф., рођена је у Фочи.

Школовала се на Универзитетима у Сарајеву и Подгорици, гдје је дипломирала јуна 1994. године. Послиједипломске студије уписала је 2001. и магистрирала 2003. године. На Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву запослена је од 1999. године. Поред педагошког рада у музичким школама у Фочи, Котору, Бањалуци, активно се бавила умјетничким радом, као дугогодишњи диригент хорова у Фочи, Котору, Пљевљима и као вокални солиста (група „Русалке“ – преко 200 концерата у БиХ и региону и објављеним ЦДи ДВД записи).
У наставној 2008/09. години била је ментор на постдипломским магистарским студијама на Академији умјетности у Бањалуци, из области Методика наставе солфеђа.
Ментор је на првом и другом циклусу студија на предмету Методика наставе солфеђа на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву са више од двадесет одбрањених дипломских радова, једним магистарским и два мастер рада.
Ангажована је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву од академске 2016/17.године,  на предметима Методика наставе музичке културе 1 и 2 и Методика развоја спорта, ритма и музике.
Усавршавала се на бројним семинарима еминентних предавача из области солфеђа. Била је предавач је на акредитованим семинарима за наставнике и професоре средњих музичких школа ( Шабац, 2012.,  Бијељина, 2014.). Учесник је научних конференција са више објављених радова у часописима и зборницима. Била је члан стручног жирија на: 16. Такмичењу музичких школа Републике Српске, Бањалука, март 2009., 3. Никшић  Гитар фестивалу, Црна Гора, јули 2008., 4. Никшић Гитар фестивалу ,Црна Гора, јули 2009., 5. Никшић Гитар фестивалу, Црна Гора, јули 2010., 6. Никшић Гитар фестивалу, Црна Гора, јули 2011., 7. Никшић Гитар фестивалу,Црна Гора, јули 2012., 8. Никшић Гитар фестивалу,Црна Гора, јули 2013., 9. Никшић Гитар фестивалу, Црна Гора, октобар 2014.године; 2. Интернационалном Гитар фесту Источно Сарајево, 2017. Aктивно учествује у организацији свих манифестација чији је организатор Музичка академија (члан Организационог одбора) – 58. Свјетски Трофеј хармонике (2008.),Сусрети пијаниста Југоисточне Европе (2007. и 2009.), Први (2010.), Други (2011.), Трећи (2012.), Четврти (2013.), Пети (2014.),  Шести (2015.) Интернационални фестивал хармонике „Акордеон Арт“,  Седми (2016.) Интернационални фестивал хармонике „Акордеон Арт“, Осми (2017.) Интернационални фестивал хармонике „Акордеон Арт“, Зимски свјетски конгрес акордеониста (март 2014.), манифестације „Дани Војина Комадине“ (2017.) и многих других.
Аутор је, заједно са мр Душаном Ераком, приручника „Примјена умјетничке литературе у настави солфеђа/рад у области мелодике – дијатоника“,  у издању Завода за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево,2013.године.
Један је од приређивача Монографије „15 година Музичке академије“ (З.Ракић, В.Цвијетић, С.Ивановић, 2010.)
За свој рад на афирмисању Музичке академије и Универзитета у Источном Сарајевуи доприносу културном животу града Источно Сарајево, добитник је више награда и признања – Велике повеље Електротехничког факултета (2011.), Признања декана  Музичке академије за успјешно промовисање Музичке академије на домаћем и међународном плану (2011.), Захвалнице Универзитета у Источном Сарајеву за успјешан рад на Универзитету и органима Универзитета (2012.), Плакете Правног факултета Унвиерзитета у Источном Сарајеву (2013.), Признања декана  Музичке академије за промовисање Музичке академије (2014.), Захвалнице Града Источно Сарајево за изузетан допринос развоју Универзитета и промовисању Града Источно Сарајево (2017.)
Од 2005. до 2014. године обављала је функцију продекана за наставу на Музичкој академији. Члан је Сената Универзитета од 2007. године. Одлуком Сената Универзитета, у септембру 2013. изабрана је у звање ванредног професора. У новембру 2014.г.  изабрана је за проректора за студентска питања, културу, умјетност и спорт на Универзитету у Источном Сарајеву.