Валентина Дутина, биографија

E-mail: valentina.dutina@mak.ues.rs.ba

Мр Валентина Дутина (1966) – композитор, музички педагог, извођач, редовни професор на Катедри за Општу музичку педагогију и Црквену музику и појање Музичке академије УИС-а. Средњу музичку школу и Музичку академију завршила је Сарајеву. Композицију је дипломирала у класи проф. Јосипа Магдића (1991) а магистрирала на Музичкој академији у Источном Сарајеву у класи проф. Дејана Деспића, академика (2004). Њен магистарски рад под називом Рустикон је троставачна композиција за оркестар, мјешовити хор, женску пјевачку групу и солисте. Дјело је настало као резултат личне склоности према умјетничкој транспозицији фолклора и вишегодишњег бављења интерпретацијом аутентичних изворних пјесама са женским вокалним ансамблом Русалке, чији је оснивач (1998),извођач и умјетнички руководилац. У периоду 1992-2000. радила је у Средњој музичкој школи Живорад Грбић у Ваљеву, као корепетитор и професор теоријских предмета. Од октобра 2000. ангажована је на Музичкој академији УИС-а, као виши асистент за предмет Хармонија са хармонском анализом и Анализа музичког дјела а од 2015. је у универзитетском наставничком звању редовног професора.
У току активног двадесетогодишњег умјетничког рада, формирала је и водила ансамбле разноврсне програмске и жанровске оријентације (традиционалне, свјетовне и православне духовне музике), као и ауторску музику фолклорног идиома. Са вокалним ансамблом Русалке (1998-2012), вокално-инструменталним ансамблом Ехо (2007) и Ихос (од 2010) остварила је преко двијестотине концерата (у БиХ, Србији, Црној Гори и Русији), наступа у оквиру различитих умјетничких програма, неколико тв емисија, музичких и филмских пројеката и остварила значајан број трајних снимака од стране различитих медијских кућа (ТВ ИС, РТРС, HRT3, BHT1 и FTV). Са ансамблом Русалке, снимљен је ЦД под називом Расти, расти мој зелени боре (у издању Завода за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2006). Као диригент црквеног хора Св.Владика Николај Жички у Зворнику, учествовала је на преко тристотине Литургија и реализоваладесетак цјеловечерњих концерата првенствено православне духовне музике.
Њен стваралачки опус обухвата дјела камерне, вокалне и хорске музике, као и музике за дјецу.Композиције су јој извођене на бројним концертима у земљама региона, снимане на носаче звука, објављене као штампане публикације и похрањене као трајни снимци у различитим медијским кућама. Као сарадник постпродукцијске куће Беомедиа маркетинг из Београда (2005-2009) компоновала је музику за неколико краткометражних документарних филомова и већи број музичких нумера за рекламне спотове. Аутор је музике за анимирани филм Шупљоглава игла реализован у оквиру радионице анимираног филма Поезија анимације, одржаној у И.Сарајеву(у организацији Форум театра) у фебруару 2013. Анимирани филм је награђен првом наградом на Отвореном филмском фестивалу ОFF Travno(Загреб, Хрватска, август 2013).
У оквиру педагошког рада била је ментор за значајан број дипломских (23), два мастер и један магистарски рад а њен друштвени ангажман је највећим дијелом остварен кроз обављање функције продекана за умјетнички и научно – истраживачки рад Музичке академије УИС-а (2006-2015).
Ауторје неколико стручних радова излаганих на научним скуповима и објављеним у различитим зборницима радова:Умјетничка транспозиција фолклора у VI руковети Војина Комадине (2014), pp. 86-100, ISBN978-99938-27-16-0;COBBIS.RS-ID 4960536;Практичне вјежбе у савладавању наставних садржаја из предмета Хармонија(2015),pp.592-606,ISBN 978-99938-27-21-4(АУБЛ), COBISS.RS-ID 5819928;Аналитички приказ музичког дјела кроз призму и интеракцију различитих музичких динамика (2015),pp. 37-53, ISBN 978-99955-634-6-2, COBISS.RS-ID
5124632.Аутор је чланка под називом Раде Радовић и Камерни хор Смјера за црквену музику и појање Универзитета у Источном Сарајеву – свједочанство једног времена(Алманах Просвјете за 2017. Годишњак за књижевност, културу и друштвена питања, ISSN 2303-6303) и аутор стручног осврта о наступима хорова на XII међународном такмичењу камерних хорова и вокалних ансамбала Концепти (Крагујевац 20-24. август 2017), гдје је била ангажована као члан умјетничке комисије и члан такмичарског жирија.
Стручни рад Умјетничка транспозиција фолклора у VI руковети Војина Комадине излагала је на првим Данима Војина Комадине (децембар 2018).
Добитник је већег броја награда и признања за свој умјетнички и друштвени ангажман.