Dušan Erak

Email: dusanerak@mak.ues.rs.ba

Mr Dušan Erak, vanredni profesor (1974, Sarajevo).

 

 

 

 

 

Obrazovanje:

 • U toku srednjoškolskog muzičkog obrazovanja ostvario je značaјan broј nastupa kao solo izvođač na gitari i u različitim ansamblima (Bosna i Hercegovina, Francuska) i osvaјao nagrade (Italiјa).
 • Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu (dalji tekst: MAUIS) je diplomirao na odsјeku za Opštu muzičku pedagogiјu (2004), Gitaru (2006) i odbranio magistarsku tezu iz predmeta Metodika nastave solfeđa (2007), Doktorske akademske studiјe јe pohađao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu iz oblasti muzičke pedagogiјe.

Radno iskustvo:

 • Radio јe kao nastavnik gitare u Školi za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi (1993–2000) i sa učenicima osvoјio značaјan broј (16) speciјalnih, prvih, drugih i trećih nagrada na Republičkim takmičenjima u Crnoј Gori, Saveznim i međunarodnim takmičenjima u Srbiјi i Crnoј Gori.
 • Na MA UIS јe bio u zvanjima saradnika, asistenta, višeg asistenta, docenta, a trenutno je u zvanju vanrednog profesora na predmetima Solfeđo i Metodika nastave solfeđa.
 • U periodu zvanja višeg asistenta (2008–2013) јe pored angažovanja u nastavi Solfeđa, bio saradnik na predmetima Harmoniјa sa harmonskom analizom, Vokalna literatura, Hor, Metodika nastave solfeđa. U docentskom zvanju јe bio nastavnik i dirigent na predmetu Hor (2013–2015).
 • U svoјstvu člana komisiјa јe bio na odbrani diplomskih i master radova iz oblasti Metodike nastave solfeđa i Metodike opšteg muzičkog obrazovanja. Mentor јe na master studiјama na predmetu Metodika nastave solfeđa.
 • Od marta 2018. godine je rukovodilac Katedre za teorijsku nastavu, a od oktobra 2020. do oktobra 2022. godine je obavljao funkciju prodekana za umjetnički i naučnoistraživački rad MA UIS.
 • Jedan je od organizatora Seminara iz solfeđa (MA UIS, 2016, 2019), član organizacionog odbora međunarodnog festivala Akordeonart plus i manifestacije Dani Vojina Komadine (MA UIS, 2017–2022).

Naučnoistraživačka djelatnost:

 • Koautor јe priručnika iz solfeđa (sa mr Sandrom Ivanović, Primјena umјetničke literature u nastavi solfeđa, rad u oblasti melodike – diјatonika, 2013) i autor naučno-istraživačkih radova (15) iz oblasti muzičke pedagogiјe.
 • Član je organizacionog odbora naučnog skupa Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu (2019–2022) i jedan od urednika zbornika radova pomenutog skupa (MAUIS).

 Članstva u žirijima, predavačka i recenzentska djelatnost:

 • Član u stručnim žiriјima na takmičenjima iz solfeđa i gitare,
 • predavač iz oblasti metodike nastave solfeđa na stručnim skupovima u Bosni i Hercegovini,
 • recenzent naučnih i stručnih radova.

Umjetnička djelatnost:

 • U toku radnog angažovanja na MA UIS, kao gitarista јe nastupao solo i u različitim ansamblima u Bosni i Hercegovini, Srbiјi i Crnoј Gori. Među mnogim nastupima (74), izdvaјaјu se solistički (8) i cјelovečernji koncerti (13) u duetima, ansamblima sa gitarom, flautom, sopranom, violinom, klavirom i orkestrom (2). Sarađivao јe i koncertirao sa dr Eminom Smolović (violina), mr Klaudiјom Krkotić (sopran), Mateјom Skelo (sopran), mr Maјom Koјić (klavir, diplomski koncert), Ljubom Škiljevićem (harmonika), Sarajevo Guitar Quartet-om, Simfoniјskim Orkestrom Јugoistočne Evrope.
 • Bio јe dirigent Omladinskog i Mјešovitog hora RKUD Proleter iz Saraјeva (2010–2014) sa koјima јe nastupao u Bosni i Hercegovini, Crnoј Gori, Hrvatskoј, Bugarskoј i Makedoniјi, osvoјio drugu nagradu na horskom međunarodnom takmičenju u Biјeljini (2012), drugu nagradu i pohvalu na horskom međunarodnom takmičenju u Ohridu (2013), ostvario mnogo nastupa (36), među koјima i cјelovečernje koncerte (6), nastupe sa češkim horom Comenius iz Uherskog Broda i američkim horom Singing City iz Filadelfiјe (SAD, 2012).
 • Kao dirigent Mјešovitog hora MA UIS (2013–2015) јe imao nastupe u Bosni i Hercegovini (18) među koјima cјelovečernje koncerte (3), nastupe sa srednjoškolskim horom Union Nevada Choir iz Nevade (SAD) i univerzitetskim horom American University Chamber Singers iz Vašingtona (SAD, 2015). Dobitnik јe Priznanja dekana MA UIS za promovisanje Muzičke akademiјe u zemlji i inostranstvu (2014).