Dani Vojina Komadine 2022 / IV naučni skup „Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu“

Dani Vojina Komadine 2022
IV naučni skup Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu
15.-17. decembra 2022. godine

Rok za prijavu učešća i predaju sažetka rada: 1.11.2022.
Rok za povratnu informaciju o prihvatanju sažetka i sadržaja naučnog skupa: 10.11.2022.

Pozivamo Vas da uzmete učešće i svojim prisustvom uveličate obilježavanje šeste po redu manifestacije Dani Vojina Komadine   (https://dvk.mak.ues.rs.ba/index.php/la/dani-vojina-komadine-2022-3/), koja obuhvata predavanja, koncerte, promocije štampanih publikacija, nosača zvuka i IV naučni skup Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu (https://dvk.mak.ues.rs.ba/index.php/la/iv-naucni-skup-savremeno-i-tradicionalno-u-muzickom-stvaralastvu-15-17-decembar-2022-2/) koji će se održati 16. i 17. decembra 2022. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Pozivno pismolatinica, ćirilica
Prijavni obrazaclatinica i ćirilica
Uputstvo za autorelatinica, ćirilica

Program namifestacije Dani Vojina Komadine 2022 (organizator zadržava pravo izmjene programa manifestacije):