Najbolјi edukatori

Danijela Rakić, mr, vanr.prof. Muzičke akademije dobitnik je nagrade u okviru Projekta Najbolјi edukatori Srbije. Više informacija je dostupno u prilogu.

Prilozi:

Najbolјi edukatori [pdf]