Obavještenje za studente i nastavnike

Obavještenje za studente i nastavnike
Ministarstvo prosvjete i kulture vlade RS objavilo je na svom internet-portalu  www.vladars.net
Javni konkurs za sufinansiranje razmjene studenata i akademskog osoblјa u 2018. godini.
Ministarstvo prosvjete i kulture vlade RS je glavni administrator konkursa i finansijer pa se, shodno tome, sve prijave upućuju ministarstvu , koje, nakon komisijskog odabira kandidata, sklapa ugovore sa odabranim pojedincima.
Za pomoć i sugestije, svi zainteresovani mogu da se jave i kancelariji za međunarodnu saradnju čiji kontakt se nalazi na internetskom portalu univerziteta:
www.ues.rs.ba/medjunarodna-saradnja/kontakt/