Poziv za učešće na 1. studentskom festivalu klasične muzike „Orfej“

Studenti Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Muzičke akademije
Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Udruženjem građana za njegovanje klasične muzike
„Koral“,  organizuju 1. Studentski festival klasične muzike „Orfej“
u periodu od 11. do 13. aprila 2018. godine u Istočnom Sarajevu i Sarajevu.

Poziv za učešće na Festivalu