USPJESI NAŠIH STUDENATA NA 21. OTVORENOM FEDERALNOM TAKMIČENјU UČENIKA I STUDENATA MUZIKE U NOVOM TRAVNIKU

Na 21. Оtvorenom federalnom takmičenju učenika i studenata muzike  održanom od 16-20. aprila 2018. godine u Novom Travniku (FBiH),
Duo flauta: Danijela Avramović, student master studija i Katarina Živković, 3. godina i
Klavirski trio: Katarina Živković (3. godina), Ana Pešut (2. godina) i Marija Mastilo (4. godina), klasa mr Slađana Kovač, doc,
osvojili su prve nagrade u disciplini Duvački kamerni ansambli i nestandardni kamerni ansambli.

Čestitke studentim i njihovoj profesorici!