NAGRADE STUDENATA KLAVIRA NA 1. MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU PIJANISTA 2018

 

KLAVIR-solo
II nagrada /VII kategorija
Marija Mastilo, 4. godina
III nagrada/VI kategorija
Tamara Pečenica, 2. godina

KLAVIRSKI DUO/ VI kategorija
II nagrada
Tamara Pečenica i Branka Drakul

KLAVIRSKI PRAKTIKUM
I nagrada (laureat)
Stefan Ćeha, 4. godina (100 bodova)
II nagrada
Olivera Perunović, 4. godina
III nagrada
Stefan Kojić, 4. godina