NAGRADE KAMERNIH SASTAVA NA FESTIVALU AKORDEON ART plus 2018

(XII kategorija)

I nagrada
Duo flauta (Katarina Živković i Danijela Avramović)

II nagrada
Duo gitara (Miodrag Rendulić i Branko Prpoš)
Trio: flauta/violina/klavir (Katarina Živković, Ana Pešut, Marija Masilo)
Trio flauta (Gabriela Novaković, Milica Stanković, Nikolina Šimčić)

III nagrada
Trio: 2 violine/klavir (Ana Glišić, Andrijana Ostojić, Jelena Milović)