NAGRADE NAŠIH STUDENATA FLAUTE NA TAKMIČENјU DONNE IN MUSICA U BEOGRADU

13.05.2018.
KULTURNI CENTAR BEOGRAD-GALERIJA
 
GABRIJELA NOVAKOVIĆ, IV KATEGORIJA, DISCIPLINA FLAUTA 100/100
AJLA SUBAŠIĆ, VI KATEGORIJA, DISCIPLINA FLAUTA 99/100+ SPECIJALNA NAGRADA ZA IZVOĐENјE KOMPOZICIJE LjUBICE MARIĆ
KATARINA ŽIVKOVIĆ,  VI KATEGORIJA, DISCIPLINA FLAUTA 99/100+ SPECIJALNA NAGRADA ZA IZVODJENјE KOMPOZICIJE ISIDORE ŽEBELjAN,
UČESTVOVALA NA KONCERTU PROSLAVE JUBILEJA 15 GODINA DONNE IN MUSICA U SRBIJI
Klasa mr Sanja Stijačić, red.prof.
Klavirska saradnja: dr Vesna Damlјanović, umjetnički saradnik