KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog  ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu