PRIJEMNI ISPITI / septembarski rok / I i II ciklus studija

SLOBODNA MJESTA ZA  I CIKLUS STUDIJA

  • SOLO PJEVAANjE – 1 (sufinansiranje)
  • KLAVIR – 2 (sufinansiranje) + 1 (strani)
  • HARMONIKA – 2 (sufinansiranje)
  • FLAUTA – 1 (sufinansiranje)
  • OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA (OMP) – 13 (sufinansiranje)
  • CRKVENA MUZIKA I POJANjE (CMiP) – 7 (sufinansiranje)

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS NA II CIКLUS STUDIJA / SEPTEMBARSКI PRIJEMNI ROК
VISP
• SOLO PJEVANJE – 1+1 (strani)
• КLAVIR – 3
• HARMONIКA – 7 + 1 (strani)
• VIOLINA – 2
• VIOLA – 1
• FLAUTA – 2

MPTSP
OPŠTA MUZIČКA PEDAGOGIJA (OMP)
• Metodika opšteg muzičkog vaspitanja – 2
• Metodika solfeđa – 2
• Harmonija sa harmonskom analizom – 2
• Кontrapunkt- 2
• Muzički oblici -2
CRКVENA MUZIКA I POJANJE (CMiP)
• Crkveno pojanje s pravilom -3
27.08 – 05. 09. 2018. – PRIJEM DOКUMENATA
7. i 8. septembra 2018. – PRIJEMNI ISPITI