III UPISNI ROK – 24. SEPTEMBAR

PRIJEMNI ISPITI 2018/19 / III upisni rok / I ciklus studija

17 – 21. 09. 2018. – PRIJEM DOKUMENATA (od 8-14 časova)
24. 09. 2018. – PRIJEMNI ISPITI 
26.09.2018. – Rezultati prijemnog ispita
27 i 28.09. 2018. – Upis primlјenih kandidata

SLOBODNA MJESTA ZA  UPIS NA I CIKLUS STUDIJA / TREĆI PRIJEMNI ROK

  • SOLO PJEVANјE – 1 (sufinansiranje)
  • KLAVIR – 2 (sufinansiranje)  + 1 (stranci)
  • FLAUTA – 1 (sufinansiranje)
  • OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA  (OMP) – 11 (sufinansiranje)
  • CRKVENA MUZIKA I POJANјE (CMiP) – 6 (sufinansiranje)