ODOBREN ISPITNI TERMIN „OKTOBAR 2“

Na sjednici Senata Univerziteta održanoj 03. 10.2018. godine, donesena je odluka o organizovanju ispitnog termina Oktobar 2.
Termin će biti održan u intervalu od 22. 10. do 31. 10. 2018. godine.
Rok za prijavlјivanje studenata je do 18. 10. 2018. godine.