OBILjEŽAVANјE 20 GODINA SMJERA ZA KLAVIR/ 12. i 13. MART 2019.

Muzička akademija UIS ove godine obilјežava 25 godina postojanja i uspješnog rada!
U godini jubileja, obilјežićemo i 20 godina od osnivanja Smjera  za klavir.
Tim povodom na Muzičkoj akademiji održaće se manifestacija kojom ćemo proslaviti ovaj značajan jubilej.
U prilogu je plan aktivnosti.

DVADESET GODINA SMJERA ZA KLAVIR/ AGENDA

POZIVNICA – PROGRAM

PLAKAT