POČETAK NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2018/19.

NASTAVA U LjETNјEM SEMESTRU AKADEMSKE 2018/2019. GODINE POČINјE U 
PONEDELjAK, 04. 03. 2019. GODINE NEPARNOM NASTAVNOM SEDMICOM.