Obavještenje ALUMNI

„Obavještenje ALUMNI,
za sve diplomirane studente Smjera (Odsjeka) za crkvenu muziku i pojanje
od osnivanja do danas (1998-2019)
i za sve pjevače (diplomirane studente sa drugih smjerova) Kamernog hora
od osnivanja do danas (2001-2019)“
 Obavještenje ALUMNI