JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANјE RAZMJENE NASTAVNOG OSOBLjA I STUDENATA U 2019. GODINI.

MINISTARSTVO ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANјE I INFORMACIONO DRUŠTVO JE RASPISALO
JAVNI  KONKURS ZA SUFINANSIRANјE RAZMJENE NASTAVNOG OSOBLjA I STUDENATA U 2019. g.
KONKURS JE OTVOREN DO 2. MAJA 2019. GOD. I DOSTUPAN JE NA PORTALU VLADE REPUBLIKE SRPKE (www.vladars.net) NA STRANICI MINISTARSTVA ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANјE I INFORMACIONO DRUŠTVO.
INFORMACIJA JE OBJAVLjENA  I NA INTERNTSKIM PORTALIMA UNIVERZITETA (https://www.ues.rs.ba/) I MUZIČKE AKADEMIJE (http://www.mak.ues.rs.ba/).
SVI ZAINTERESOVANI ZA PRIJAVU MOGU DA SE JAVE KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNјU KOJA ĆE PRUŽATI SVU NEOPHODNU POMOĆ I SUGESTIJE ZA PRIKUPLjANјE NEOPHODNE DOKUMENTACIJE I USPOSTAVLjANјE DIREKTNE KOMUNIKACIJE.
(KONTAKT SLUŽBENIKA KANCELARIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNјU SE NALAZI NA INTERNETSKOM PORTALU UNIVERZITETA
https://www.ues.rs.ba/medjunarodna-saradnja/kontakt