Izdavačka djelatnost Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Muzičke akademije obogaćena je monografskom publikacijom „Analitički prikaz muzičkog djela kroz prizmu i interakciju različitih muzičkih dinamika“, autorki mr Valentine Dutine, red. prof. i mr Ivane Cerović, viš.as.

Izdavačka djelatnost Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Muzičke akademije obogaćena je monografskom publikacijom Analitički prikaz muzičkog djela kroz prizmu i interakciju različitih muzičkih dinamika, autorki mr Valentine Dutine, red. prof. i mr Ivane Cerović, viš.as., i predstavlјa prvu publikaciju katedre za Opštu muzičku pedagogiju Muzičke akademije objavlјenu kao izdanje Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U pitanju je pomoćni udžbenik za predmete Harmonija sa harmonskom analizom i Analiza muzičkog djela na muzičkim akademijama, literatura koja može poslužiti kao pomoć i nastavnicima teorijskih predmeta u srednjim muzičkim školama.
Prema riječima recenzenta mr Amre Bosnić, docenta, „…ova studija ispituje i onaj uzročno-poslјedični odnos koji muzička teorija kreira s muzičkom interpretacijom i muzičkim stvaralaštvom. Kada ovaj odnos biva preispitan iz ugla autora koji  uspješno spajaju teorijska i praktična znanja kroz ova tri pola muzičkog iskustva, rezultat ne može ostati nezamijećen“. Publikaciju prati CD-ROM sa zvučnim primjerima i njenim elektronskim izdanjem tkz. e-knjigom, koja u sebi sadrži hiperlinkovane zvučne primjere, što predstavlјa novinu u izdavačkoj djelatnosti. Brojne notne primjere prate i zvučne ilustracije, što čitaocu omogućava neposrednu audio-vizuelnu percepciju i olakšava razumijevanje muzike kao složene dinamičke umjetnosti, a umjetničko djelo kao skup različitih muzičkih dinamika i njihovog udruženog interaktivnog odnosa i dejstva. „Različitih primera ima gotovo stotinu a već sama ideja da se u studiju uklјuči audio segment, odnosno da se preko zvučnih primera istakne i prezentuje ono o čemu se govori u tekstu proširuje polјe dejstva ove studije i predstavlјa poduhvat vredan svake pohvale. Autori na ovaj način uspevaju da relativno složenu materiju, koja uz to na ovaj način i ovako detalјno nije obrađivana u našoj literaturi, sasvim približi i učini dostupnom konzumentu ovog dela“, riječi su recenzenta mr Zorana Komadine, red. prof.