Nastavnici i saradnici Muzičke akademije na naučnom skupu „Tradicija kao inspiracija“ u okviru manifestacije „Dani Vlade Miloševića“ 2019.

U okviru tradicionalne manifestacije Dani Vlade Milošević 2019., na održanom naučnom skupu Tradicija kao inspiracija (12-14.04.2019) koji organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Muzikološko društvo Republike Srpske, nastavnici i saradnici Muzičke akademije su i ove godine učestvovali u radu ovog skupa i u različitim sesijama. Mr Valentina Dutina, izlagala je rad na temu „Folklorne intonacije u djelima Vlade Miloševića i Vojina Komadine inspirisanim poezijom Maka Dizdara (Sesija posvećena Vladi S. Miloševiću), mr Dušan Erak, rad na temu: Metodičke postavke ritmičkih figura u priručnicima srpskih autora primjenjivanih u nastavi muzičke pismenost bosanskohercegovačkim školama od 1918 do 1939. godine (Muzička pedagogija), dr Miradet Zulić, rad na temu: Sedamdeset godina postojanja i rada Osnovne muzičke škole u Tuzli (Muzikologija), mr Nevena Ćeklić, rad na temu: Indikacija evropske muzičke tradicije u savremenom svijetu pijanizma (Muzikologija), mr Ivana Cerović i mr Peđa Hart, rad na temu: Nova jednostavnost u Tužnim pesmama Vojina Komadine (Muzička teorija), mr Snježana Đukić Čamur, rad na temu: Odnos semantičkog plana i muzičkog formalnog plana u vokalnom ciklusu Gradinar Vlastimira Peričića (Muzička teorija).